Sõltumatu, randomiseeritud, platseeboga kontrollitud

UURING

LYL love your life® aerosoolpihusti kujul sunD3 positiivsest mõjust D3-vitamiini tasemele veres
Osalejate keskmine D-vitamiini tase (ng/ml) LYLsunD3 LYLmicro™ grupiuuringus, uuringu alguses ja 30 päeva pärast LYLsun03 LYLmicro™ kasutamist

Uuringus osalejad rõhutasid LYLsun03 LYLmicro™eeliseid

Uuringus osalejad rõhutasid LYLsun03 LYLmicro™eeliseid

Uuring tõestas D3-vitamiini effektiivse imendumine kehas. D3-vitamiini imendumise tõhusust 30 minutit pärast mikroemulsioonil põhineva aerosoolpihusti kujul LYLsun03 LYLmicro™ kasutamist võrreldi proportsionaalselt teiste turul saadaolevate õli- ja veepõhiste D3-vitamiini aerosoolpihustitega.

Uuring kinnitas LYLsunD3 LYLmicro™ terapeutilise annuse (8000 IU/päevas) tõhusust D-vitamiini puuduse või ebapiisava taseme (10-29,9 ng/ml) ennetamisel lühikese ajal jooksul (30 päeva). 

Uuring vaatles erinevate tüüpide D-vitamiini sisaldavate oraalspreide effektiivust patsientidel, kellel esinesed puudused D-vitamiini tasemes.

Uuring hõlmas üle 100 inimese, kes jagati kolme gruppi, millest üks sai platseebot.