Nezávislý, randomizovaný, placebom kontrolovaný

VÝSKUM

o pozitívnom vplyve LYLmicro™ v spreji na hladinu vitamínu D3 v krvi
Priemerné hladiny vitamínu D (ng/ml) u účastníkov skupinovej štúdie LYLmicro™ na začiatku štúdie a po 30 dňoch používania LYLmicro™

Účastníci štúdie zdôraznili výhody LYLmicro™

Účastníci štúdie zdôraznili výhody LYLmicro™

Štúdia preukázala účinnosť vitamínu D3 LYLmicro™ spreja na báze mikroemulzie v porovnaní s vitamínmi D3 vo forme sprejov na lotyšskom trhu - na olejovej a vodnej báze. V tabuľke sú uvedené výsledky absorpcie po 30 minútach.

Výskum potvrdil účinnosť dávky LYLmicro™ (8 000 IU/deň) na prevenciu nedostatočnej alebo zníženej hladiny vitamínu D pri krátkodobom užívaní (30 dní). 

Vo výskume sa pozorovalo niekoľko druhov perorálnych sprejov s obsahom vitamínu D a analyzovala sa ich schopnosť efektívne zvýšiť celkovú hladinu vitamínu D v krátkodobom horizonte u ľudí s nedostatočnou alebo zníženou hladinou vitamínu D.

Štúdie sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov, ktorí boli náhodne rozdelení do troch skupín, z ktorých jedna bola placebo.